Home    Firma    Produkty    Kontakt    Logowanie   

 Cennik
API bankowości elektronicznej 


Firma XFuture oferuje zróżnicowane poziomy opłat abonamentowych, uzależnione od rodzaju działalności licencjobiorcy. Użytkownik zobowiązany jest wnosić okresową opłatę abonamentową za każdą, wykorzystywaną edycję biblioteki XConnector, o ile właściwa umowa licencyjna nie stanowi inaczej. Użytkownicy, którzy wykorzystują produkt niekomercyjnie w oparciu o Licencję XCON-B, nie mają obowiązku wnoszenia opłaty abonamentowej.

Wszystkie podane kwoty są kwotami netto. Prezentowane tu dane pełnią rolę informacyjną i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Przedstawione opłaty abonamentowe stanowią jedyny koszt użytkowania biblioteki XConnector.
 


 Ceny miesięcznego abonamentu dla licencji XCON-A
Rodzaj działalnościMiesięczny koszt opłaty abonamentowej
indywidualna działalność gospodarcza 100 PLN
  • spółka cywilna
  • spółka jawna
  • spółka partnerska
  • spółka komandytowa
200 PLN
  • spółka komandytowo-akcyjna
  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
300 PLN
spółka akcyjna 1500 PLN
spółki skarbu państwa 12000 PLN


Copyright XFuture 2008-2013